MPPROCURA es presenta com una procuradoria moderna i dinàmica a través de la implantació de les noves tecnologies com a eina bàsica en el tractament de la informació i digitalització dels expedients.


Oferim un tracte i una comunicació personalitzada a les necessitats del lletrat i del propi representat. El nostre objectiu és aconseguir una major proximitat i implicació amb el client, i una gestió ràpida i eficaç dels procediments judicials, amb el compromís de resposta a qualsevol consulta en el termini de 24 hores.


Relació de serveis:

  • Representació tècnica processal en procediments presentats als Jutjats d’Igualada (jurisdicció civil i penal).
  • Tramitació i seguiment dels procediments judicials.
  • Redacció i presentació d’escrits per a agilitzar el procés judicial i evitar demores innecessàries.
  • Control de terminis i assenyalaments.
  • Tramitació de despatxos, exhorts i manaments.
  • Assistència a llançaments i subhastes.
  • Informes de fincabilitat.
  • Gestions al Registre Civil, Registre Béns Mobles i Registres de la Propietat.
  • Liquidació de l’ITPiAJD.